POLYGON Slovensko:

,,Vaša značka v tom najlepšom svetle.

Kreatívna skupina, ktorá sa zaoberá tvorbou webových stránok, grafického dizajnu, produktového dizajnu, fotografií a video produkcií. Našim cieľom je pomáhať našim klientom dosahovať ich ciele prostredníctvom kreatívnych a inovatívnych riešení.

Desatoro, ktoré predurčuje kvalitný dizajn pre zákazníka:

Zákazník na prvom mieste

Dizajn musí byť zameraný na potreby a očakávania zákazníka.

Dizajn musí byť jednoduchý a ľahko pochopiteľný.

Estetika

Dizajn musí byť estetický a príjemný na pohľad.

Funkčnosť

Dizajn musí byť funkčný a musí spĺňať potreby zákazníka.

Dizajn musí byť prispôsobiteľný a musí sa dať prispôsobiť rôznym potrebám.

Udržateľnosť

Dizajn musí byť udržateľný a musí šetriť zdroje.

Sociálna zodpovednosť

Dizajn musí byť sociálne zodpovedný a musí pôsobiť pozitívne na spoločnosť.

Dizajn musí byť etický a nesmie urážať alebo diskriminovať nikoho.

Inovácia

Dizajn musí byť inovatívny a musí prinášať nové riešenia.

Kvalita

Dizajn musí byť kvalitný a musí spĺňať vysoké štandardy.

O nás

Sme skupina kreatívcov, ktorí sa venujú tvorbe kvalitných produktov a služieb. Veríme, že dizajn môže mať pozitívny vplyv na svet a snažíme sa ho využívať na to, aby sme robili životy ľudí jednoduchšími, lepšími a krajšími.

Naša vízia

Veríme, že dizajn môže zmeniť svet. Môže nám pomôcť vyriešiť niektoré z najväčších výziev našej doby, ako je zmena klímy, nerovnosť a sociálna izolácia.

Naša práca

Vytvárame produkty a služby, ktoré sú funkčné, esteticky príjemné a udržateľné. Naša práca je zameraná na potreby a očakávania ľudí a snažíme sa ju využívať na to, aby sme zlepšovali ich životy.

Náš príbeh

Naša skupina sa zrodila z túžby zmeniť svet. Sme skupina ľudí, ktorí sú vášniví pre dizajn a veríme, že môžeme urobiť svet lepším miestom.

Naše hodnoty

Zameranie na zákazníka: Naša práca je vždy zameraná na potreby a očakávania zákazníka. Chceme vytvárať produkty a služby, ktoré sú užitočné, funkčné a esteticky príjemné.

Inovatívnosť: Neustále hľadáme nové spôsoby, ako zlepšiť naše produkty a služby. Chceme byť lídrom v oblasti dizajnu a technológií.

Udržateľnosť: Veríme, že dizajn môže pomôcť šetriť zdroje a chrániť životné prostredie. Snažíme sa využívať udržateľné materiály a postupy vo všetkých našich projektoch.

„Tento obrázok je dokonalým príkladom toho, ako môže byť príroda inšpiráciou pre dizajn. Jemný biely piesok, krištáľovo čistá voda a majestátne palmy vytvárajú upokojujúcu a očarujúcu atmosféru. Obrázok je tiež vynikajúcim príkladom kompozície. Horizont je v strede obrazu, čo vytvára pocit rovnováhy a stability. Palmy sú umiestnené v popredí a pozadí, čo vytvára hĺbku a dynamiku. Obrázok by sa dal použiť v rôznych dizajnových projektoch, ako sú napríklad plagáty, tapety alebo webové stránky.“

Propagačné Video

PORTFÓLIO

Naše práce